Tin Tức Công Ty

Cấm dùng tiền mặt mua nhà, ôtô?
03:13PM 23/01/2013
Theo nội dung Dự thảo nghị định thanh toán bằng tiền mặt, người dân không được dùng tiền mặt thanh toán cho giao dịch mua, bán, chuyển nhượng chứng khoán, ô tô (bất kể giá trị giao dịch).                                      &n...