Văn bản pháp luật quy định về bảo hộ lao động

Cập nhật ngày: 04/11/2014 04:04PM

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó góp phần tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình lao động, con người buộc phải tiếp xúc với rất nhiều máy móc, các loại hóa chất, trang thiết bị và công cụ. Đây là một quá trình đa dạng, phong phú, phức tạp và luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cũng như tai nạn nghề nghiệp. Để hạn chế đến mức thấp nhất những vấn đề về tai nạn lao động, không cách nào khác là phải thực hiện công tác giáo dục về bảo hộ lao động cho mọi người, để mọi người hiểu rõ tầm quan trọng của bảo hộ lao động.

văn bản pháp luật quy định về bảo hộ lao động (ảnh minh họa)

Để đáp ứng nhu cầu của xã hội cũng như góp phần thực hiện giáo dục về bảo hộ lao động, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã chú trọng trong việc xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện luật pháp, đặc biệt là hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến bảo hộ lao động. Trong đó, một số văn bản pháp luật tiêu biểu liên quan đến việc quy định về bảo hộ lao động bao gồm : Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành năm 1992 với các điều 39, 61, 59, 63 liên quan đến các vấn đề về bảo hộ lao động, bộ Luật Lao động quy định quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các nguyên tắc và quy định đảm bảo an toàn khi lao động. Ngoài ra, còn có một số luật liên quan đến an toàn vệ sinh lao động như Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân ( 1989) , Luật bảo vệ môi trường (2005), Luật công đoàn ( 1990). Bên cạnh đó còn là một hệ thống các văn bản quy định của chính phủ, các nghị định, thông tư, hệ thống chỉ tiêu, quy phạm về an toàn lao động.

 

Tất cả các văn bản trên đều nhằm xây dựng một hệ thống pháp lý hoàn chỉnh, chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, giảm thiểu đến mức tối đa những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình lao động, góp phần ổn định và phát triển sản xuất. Các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm trong công tác bảo hộ lao động như bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bộ Y tế, bộ Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, thanh tra nhà nước, phải tích cực thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó cũng cần chú trọng đến công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp, các cá nhân và phòng ban cần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp được tiến hành thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

Tin mới

Các tin khác