Tin tức bảo hộ lao động

Danh mục trang thiết bị bảo hộ lao động trên cao
04:47PM 04/11/2014
Bảo hộ lao động không còn là một khái niệm xa lạ đối với tất cả mọi người, nhất là những người làm trong lĩnh vực công nghiệp và phải làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Các trang thiết bị bảo hộ lao động được trang bị cho công nhân giúp bảo đảm an toàn trong khi làm việc và thực hiện những hoạt động lao động sản xuất. ...
Văn bản pháp luật quy định về bảo hộ lao động
04:04PM 04/11/2014
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó góp phần tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình lao động, con người buộc phải tiếp xúc với rất nhiều máy móc, các loại hóa chất, trang thiết bị và công cụ. Đây là một quá trình đa dạng, phong phú, phức tạp và luôn tiềm ẩn rất ...
Tính pháp lý của bảo hộ lao động
06:40AM 03/11/2014
Nhờ sự quan tâm sát sao chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn các cấp, trong suốt quá trình cải cách đổi mới đất nước: Công tác Bảo hộ lao động đã có ý nghĩa hết sức to lớn. Nhằm góp phần thúc đẩy và bảo vệ yếu tố năng động nhất của lực lượng sản xuất là người lao động, do yêu cầu của người sản xuất gắn liền với sản xuất sả...
Văn bản quy định về việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm
06:02AM 03/11/2014
Theo văn bản quy phạm pháp luật, Tại điều 15: Lập kế hoạch bảo hộ lao động - vệ sinh lao động của sơ sở, Chương III: Kế hoạch bảo hộ lao động - vệ sinh lao động căn cứ theo quyết định, chỉ thị trong Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT: Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động chỉ rõ: 1. Cơ sở đó cũng phải lập kế hoạch bảo hộ lao động - vệ sinh lao động đồng thời khi lập k...
Những quy định về nội dung chủ yếu của công tác bảo hộ lao động
05:51AM 03/11/2014
Bảo hộ lao động là một trong những công tác mà bất kỳ cơ quan tổ chức ,cá nhân nào cũng cần có để duy trì hoạt động công ty một cách an toàn và hiệu quả. Và công tác bảo hộ lao động cũng cần những quy định cụ thể về nội dung chủ yếu để các cơ quan tổ chức, cá nhân có cơ sở thực hiện, đảm bảo lợi ích cho người lao động cũng như người sử dụng la...
Vai trò, tính chất và mục đích của bảo hộ lao động
12:05PM 31/10/2014
Nền kinh tế của các nước ngày càng phát triển kéo theo đó là ngành công nghiệp cũng phát triển theo. Môi trường lao động của con người cũng theo đó mà càng trở nên nguy hiểm và độc hại. Con người vẫn là nhân tố quan trọng và vững bền nhất của xã hội, không có con người thì cũng không có bất cứ thứ gì. Vì...
Lợi ích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động
11:56AM 31/10/2014
Trong lĩnh vực xoay quanh vấn đề lao động, công tác bảo hộ lao động được ví như kim chỉ nam định hướng cho sự thành bại cũng như phản ánh một cách khách quan được chất lượng lao động. Được làm việc trong điều kiện tiêu chuẩn, an toàn và vệ sinh là một trong những quyền được hưởng của người lao động. Để tăng cường năng lực quản lí hiệu quả của Nhà nước về nâng cao trách nhiệm ...
Những quy định và yêu cầu của công tác bảo hộ lao động
11:48AM 31/10/2014
Công tác bảo hộ lao động là một trong những văn bản quy phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi cũng như đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Căn cứ văn bản này, người lao động và người sử dụng lao động đã được cung cấp kiến thức đầy đủ nhất về những quy định cho quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên. Để củng cố cho điều đó song hành với việc tăng cường trác...
Bảo hộ lao động ngành điện lực và an toàn điện
10:15AM 30/10/2014
Công nghiệp năng lượng là một trong những ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của một quốc gia. Không một quốc gia nào có thể thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế và xây dựng nền công nghiệp tiên tiến hiện đại mà không cần đến việc chú trọng phát triển ngành công nghiệp năng lượng, đặc biệt là là ngành công nghiệp điện năng. Điện được...
 Bảo hộ lao động giá rẻ cho thợ hàn, công nhân và dân sinh
10:07AM 30/10/2014
Nền kinh tế của một quốc gia muốn phát triển bền vững thì không chỉ phụ thuộc vào xây dựng kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, mà quan trọng hơn là cần phải phát triển nguồn lực con người và coi yếu tố con người là yếu tố cơ bản. Trong nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay, một bộ phận rất lớn lực lượng công nhân đang làm việc trong các nhà máy, ...
Dụng cụ bảo hộ lao động trong ngành xây dựng
09:58AM 08/10/2014
Tổng quát về  Dụng cụ bảo hộ lao động trong ngành xây dựng  Những vật tư an toàn được dùng trong ngành xây dựng đang ngày càng được chú trọng cao hơn nhất là khi các dự án tại Việt Nam được đầu tư bởi vốn ngân sách nước ngoài ngày càng nhiều.  Về cơ bản. Những thiết bị bảo hộ lao động cơ bản cần có trong bất cứ lĩnh vực sản xuất n&...
Pháp lệnh bảo hộ lao động năm 1991
09:24AM 08/10/2014
Theo theo công văn số: 61-LCT/HĐNN8: Pháp lệnh Bảo Hộ Lao Động năm 1991 quy định:  Được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh là quyền lợi cần được bảo đảm của người lao động trước pháp luật cũng như tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về bảo hộ lao động nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và từng bước cải thiện điều kiện lao động; nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao đ...
Tính chất pháp lý của bảo hộ lao động
03:50AM 08/10/2014
Công tác Bảo hộ lao động đã có ý nghĩa hết sức to lớn trong suốt quá trình đổi mới đất nước, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn các cấp. Sản xuất là phạm trù trước hết của Bảo hộ lao động do yêu cầu của người sản xuất gắn liền với sản xuất nhằm bảo vệ yếu tố năng động nhất của lực lượng sản xuất là người lao động. Mặt khác, nhờ bảo vệ...
Luật Bảo hộ lao động trong xây dựng
08:36PM 05/10/2014
Căn cứ theo chỉ thị số 01/CT- Bộ Xây Dựng: Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động trong ngành Xây dựng. Luật Bảo hộ lao động trong xây dựng Công tác bảo hộ lao động là một trong những công tác quan trọng mà mọi cơ sở, người sử dụng lao động cũng như người lao động có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện...
Thông tư 14 về bảo hộ lao động
08:14PM 05/10/2014
Căn cứ theo Thông tư 14 về bảo hộ lao động TT số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN: Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: Thi hành các quy định của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1991, Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính Phủ quy định c...
Thông tư 37 về bảo hộ lao động:
07:19PM 05/10/2014
Căn cứ theo Thông tư 37 về bảo hộ lao động: TT số 37/2005/TT-BLĐTBXH tháng 12 năm 2005: Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong công tác bảo hộ lao động I. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN 1. Phạm vi áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các doannh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động. 2. Đối tượng huấn luyệ...
Quyết định 68 về bảo hộ lao động
03:56PM 02/10/2014
Quyết định số: 68/2008/QĐ-BLĐTBXH về Bảo hộ lao động: Quyết định 68 về bảo hộ lao động ban hành Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;   Căn cứ vào N...
5 nội dung bảo hộ lao động
03:20PM 02/10/2014
5 nội dung bảo hộ lao động gồm những nội dung sau:   1. Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ: - Sửa chữa, mua sắm, chế tạo các bộ phận, thiết bị, dụng cụ nhằm mục đích chắn, che, đóng, hãm, mở các thiết bị, các máy, công trình, bộ phận, khu vực nguy hiểm có nguy cơ gây sự cố tai nạn lao động.  - Bổ sung hệ thống chốn...
Nghị định 06 về bảo hộ lao động
02:52PM 02/10/2014
Nghị định 06 về bảo hộ lao động: Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động. CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG Điều 1. mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, mọi công chức, viên chức, mọi người lao động kể cả người học nghề, thử việc trong các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, trong lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp; tổ chức, cơ qu...
Văn bản quy định về việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm
02:29PM 02/10/2014
Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT: Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động, tại điều 15: Lập kế hoạch bảo hộ lao động - vệ sinh lao động của sơ sở, Chương III: Kế hoạch bảo hộ lao động - vệ sinh lao động chỉ rõ: 1. Khi lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm của cơ sở lao động thì cơ sở đó cũng phải lập kế hoạch bảo hộ lao động - vệ sinh lao động đồng...